EDM-Services

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

Welkom bij EDM Services

Particulieren en bedrijven

Reken op onze expertise in bouwschade, stabiliteitsberekening, project- en werfbegeleiding, en inspectie van voetbalstadions

Lees meer  Contacteer ons

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie voetbalstadion

Expertise waarop u kan bouwen

EDM Services is een vooraanstaand bouwkundig adviesbureau in Mechelen. Architecten, bouwbedrijven en aannemers vertrouwen op onze expertise in bouwtechniek voor een objectief en nauwkeurig antwoord op hun vragen. Maar ook kleinere projecten voor particulieren vinden wij even belangrijk.

Onze 35 jaar ervaring in de bouwsector gaf ons uitvoerige vakkennis en een uitgebreid netwerk van contacten. Deze stellen wij nu via bouwconsulting en constructieadvies ten dienste van onze professionele en particuliere klanten.

U kan op ons rekenen voor een nauwkeurige en efficiënte uitvoering van elke expertise bij bouwschade, en elke stabiliteitsberekening. Wij kunnen u ook uw project of werf begeleiden doorheen het hele bouwproces van ontwerp tot oplevering. Daarnaast zijn wij erkend door de Voetbalcel voor de verplichte inspectie van voetbalstadions.

Lees meer

Vraag, opmerking of opdracht? Contacteer ons snel!

EDM Services helpt u in alle bouwconsulting: expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, inspectie voetbalstadions.

Wij zorgen ook voor professionele project- en werfbegeleiding van ontwerp tot oplevering.

EDM Services - Bouwconsulting

 

Gevallen van bouwschade of bouwgebreken kunnen verschillende vormen aannemen: o.a. scheuren of barsten, condensatie- of vochtproblemen, tekortkomingen in stabiliteit, afwerking,…

Voor een gerechtelijke procedure of verzekeringsdossier is een officieel verslag nodig van een bouwexpert om de bouwschade en gebreken en hun oorzaken objectief vast te stellen. EDM Services kan dit expertiseverslag voor u opstellen.

Lees meer

EDM Services kan steunen op een jarenlange ervaring in stabiliteitsberekeningen voor staal en beton. Vertrouw op ons voor kleine en middelgrote constructies in zowel woningbouw als industriële bouwprojecten.

Per project wordt de studie opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever en/of architect. Telkens wordt nagegaan hoe we zo snel mogelijk tot de best mogelijke oplossing kunnen komen.

Lees meer

Een huis bouwen is een lang proces dat u noodgedwongen moet overlaten aan architect en aannemer. U hebt immers niet hun vakkennis en niet de tijd om u te verdiepen in alle technische bepalingen en vereisten.

EDM Services kan u helpen door tussenschakel te zijn. Wij bieden professionele begeleiding en advies tijdens het hele bouwproces, van eerste ontwerp tot oplevering.

Lees meer

Voetbalstadions waar nationale of internationale wedstrijden worden gespeeld, moeten jaarlijks een verplichte keuring van stabiliteit en veiligheid ondergaan. Deze moeten uitgevoerd worden door een onafhankelijke bouwexpert.

EDM Services is erkend door de Voetbalcel als neutrale expert en voert deze verplichte inspectie van voetbalstadions feilloos uit voor u.

Lees meer

EDM Services is bouwtechnisch en bouwkundig adviesbureau en biedt constructieadvies, bouwadvies, expertise bouwschade, stabiliteitsberekening, project-en werfbegeleiding, inspectie voetbalstadion